2009. szeptember 24., csütörtök

Caryl Churchill Hetedik mennyország - felolvasó színházi előadás szeptember 30-án 20h-kor a MU Színházban Rendező: Göttinger Pál


A K.V. Társulat kortárs felolvasóestje:
Caryl Churchill: Hetedik mennyország
Fordította: Upor László
Versek: Háy János
2009 szeptember 30-án 20h-kor
Előadás után közönségtalálkozó!

Rendező: Göttinger Pál
Szereplők: Bodor Böbe, Földi Ádám, Pavletits Béla, Ollé Erik, Terhes Sándor, Száger Zsuzsanna, Szoták Andrea, Urbanovits Krisztina.

A K.V. Társulat 2008-ban indította el kortárs felolvasó színházi programsorozatát, melynek keretében olyan drámaírók munkásságát próbáljuk bemutatni, akiknek műveit ritkán vagy alig láthatjuk a magyar színpadokon. Elsőként Caryl Churchill Kék szív ( A szív csücske, Kék bögre ) c. művét mutattuk be a MU Színházban, a filmrendező Gigor Attila irányításával. Kortárs felolvasó színházi sorozatunk második előadása, ismét egy Caryl Churchill mű, ezúttal Göttinger Pál rendezésében.
Az 1979-es Hetedik Mennyország abszurd humorú tragikomédia, amely a szexualitás és a nemi identitás, a nő és a férfi családban betöltött szerepének kérdését két különböző társadalmi közegbe és korszakba helyezve vizsgálja. Az első részben a viktoriánus Angliában vagyunk, ahol egy gyarmati tisztviselő családjának mindennapjait nézzük végig. Folyamatosan kerülnek felszínre a látszólag „mintaszerűen” élő család tagjainak rejtett szexuális vágyai, vonzódásai amelyek egy idő után óhatatlanul ütköznek a kor társadalmi elvárásaival, erkölcsi normáival.
A második rész ugyanezeket a kérdéseket a 100 évvel későbbi Angliában vizsgálja újra. Az írói instrukció szerint a szereplők, akik sokszor ugyanazok a karakterek, mint a viktoriánus korban mindössze 25 évet öregszenek.
Az idő a „hetedik mennyországban” nem egy merev konstrukció, mint ahogy a nemi, vagy szexuális identitás sem lezárt, végleges.

Támogatónk: MU Színház

Fehér Elephánt kritikája - Toptipp Kulturális ajánló portál
HETEDIK MENNYORSZÁG Göttinger Pál KV Társulat MU Színház

Süppedt klub-hangulat helyett frissen fehér falak, a szabadba táguló ablakok, kétszeresére
bővült tér fogad a megújult MU Színházban. Az utcára, a kerti traktusra egyaránt kilátunk,
a kortárs színházra nyitó kitekintés a KV Társulat felolvasó-színházban is fényesen sikerült.
Caryl Churchill Kék bögré-je, már a hasonló tavalyi produkcióban a Szívünk csücske lett, a
mostani darab még tovább növelte jóhírét. Bizony, száz évvel ezelőtt is voltak problémák a
társadalmi és a nemi identitás terén, a teljes abszurditásba fokozódó cselekmény váratlan
fordulatokkal, lépésről lépésre, egytől egyig feltárja az angolszász jólneveltség mélyén lap-
pangó szexuális szakadékokat. Csípős a humor, pompásak a karakterek, meglepett ámulat-
ból zuhanunk tátott szájú bámulatba. Száger Zsuzsanna szerény nevelőnője lelkében vad
vágyak tombolnak, az asszimilált fekete inas, Pavletits Béla urainak szélsőséges parancsait
is szemrebbenés nélkül teljesíti, végül mégsem tagadhatja meg másodrendű ösztöneit. Ka-rizmatikus egyéniségét nyársatnyelt eréllyel érvényesíti Földi Ádám a ház urának szerepé-
ben, Szoták Andrea dekadens bájjal viszonozza nagyúri gerjedelmeit. Göttinger Pál ren-
dező, az olvasópróbai szinten messze túlmutató kidolgozottságot valósít meg, narrátori je-
lenléte mellett pedig, zongora-, vízi orgona- és énekszólammal is erősíti a játékot. A máso-
dik rész merész időugrása izgalmas szerepcserékkel jár, Urbanovits Krisztina viperanyelvű
anyósból, fantasztikus váltással lényegül át leszbikus dominává, míg Bodor Erzsébet, aki a
az inkább babákkal játszó kamaszfiú, metszően éles, sforzato kitörésében is remekelt, az
autoerotika időskori felfedezésének himnikus monológjában remekel. A produkció legmar-
kánsabb, így, ahogy van abszolút színpadképes két/!/ alakítását Ollé Erik-től kapjuk, elő-
ször selypegő cukorbaba, majd homoszociális férfiként válik "leszbikus"-sá. A darabválasz-
tás teltalálat, Göttinger Pál rendezése a maximumot tetézte, igazán érdemes lenne egy
valós színpadi bemutatót megkísérelni!

A K. V. Társulat Kortárs Felolvasószínházi sorozatának 1. bemutatója:
Caryl Churchill: Kék szív - A szív csücske, Kék bögre


Fordította: Kúnos László

Rendező: Gigor Attila

Szereplők: Kovács Lehel, Mészáros Béla, Rezes Judit, Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina.

Támogatóink: EJI, MU Színház
A kortárs dráma mai napig friss szellemű, újító kedvű „nagyasszonya”, Caryl Chuchill 1938-ban született Londonban.
Életműve legtermékenyebb korszaka a ’70-es, ’80-as évekre esik; a művekre elsősorban Brecht írói öröksége nyomja rá a bélyegét; 1972 - Owners (Tulajdonosok), 1978 - Serious Money (Nagy pénzek), 1979 - Cloud Nine (Hetedik mennyország), 1982 - Top Girls (NagymeNők), 1983 - Fen (Mocsár). A kortárs dráma meghatározó szerzőjének neve a magyar közönség számára nem eléggé ismert, éppen ezért hiánypótló a 2007-ben Upor László szerkesztésében megjelent Caryl Churchill drámakötet.
A 90-es években írott drámákban új irány jelentkezik; műveiben a nyelvi dekonstruálás felé indul el. A szereplők gyakran egyszerre beszélnek, egyes replikák időről időre megismétlődnek megváltoztatott vagy torzított formában, a szavak megritkulnak, vagy elmaradnak; a nyelv mint elsődleges kommunikációs forma, összeomlik. Ennek a tendenciának kulcsműve az 1997-ben a Royal Court Theatre-ben bemutatott Blue Heart (Kék szív), amely két rövid egyfelvonásosból áll: Heart’s Desire (A szív csücske) és Blue Kettle (Kék bögre).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése