2018. május 26., szombat

ADATVÉDELEM


Adatkezelési tájékoztatóBevezetés
A  Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft./KV Társulat  elkötelezett  a  személyes  adatok  védelme  mellett.  A  Kft. adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. Személyes  adatainak  megadásával  Ön  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy  a Kft.   ezen   adatokat   a   jelen   adatvédelmi   tájékoztatóban   foglaltaknak megfelelően   kezelje   és   felhasználja.   Adatvédelemmel   kapcsolatos   kérdéseivel,   kérjük, forduljon hozzánk: muvtitkarkvt@gmail.com e-mail címen.Adatgyűjtés
A  látogatóknak  semmilyen  személyes  adatot  nem  kell  megadniuk  a  honlap  nyilvánosan hozzáférhető részein. Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatva  kifejezetten  és  önként  adtak  meg. 

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.Az adatok felhasználása
A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a  látogató  az  adatgyűjtéskor  megadta.  Személyes  adatait  arra  használhatjuk  fel,  hogy  a Kft. tevékenységéről, eseményeiről (előadásairól és programjairól) és egyéb, az  Ön  számára  érdekes  információról  tájékoztatást  küldjünk  Önnek.

Honlapunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.Adatkezelő
Ezen honlap üzemeltetője a Kacsacsőrű Művészeti Nonprofti Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Lőcsei út 76/B adószám:  14677414-1-42),   a   honlapon   keresztül   gyűjtött   személyes   adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában  vagyunk  annak,  hogy  az  Ön  adatai  értéket  képviselnek  és  mindent  megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat továbbíthatjuk a Kft. adatait feldolgozó információtechnológiai,   identitáskezelési,   webhely-üzemeltetési,   adatelemzési,   biztonsági mentési,  adatbiztonsági  és  tárolási  szolgáltatásokat  nyújtó  harmadik  feleknek.  Előfordulhat, hogy  az  Ön  személyes  adatait  az  illetősége  szerintitől  eltérő  joghatóság  területén  tároljuk. Ebbe  beletartozhatnak  az  Európai  Gazdasági  Térségen  kívül  eső,  és  a  személyes  adatok védelmét  törvénnyel  kifejezetten  nem  védő  joghatóságok  is.  Gondoskodtunk  azonban  arról, hogy   ezek   az   entitások   az   információkat   és   adatokat   megfelelően   védjék.   Adatainak megadásával  a  látogató  kifejezett  hozzájárulását  adja  adatai  ilyen  jellegű  továbbításához, beleértve azok határokon átnyúló továbbítását.

A  Kft.  a  vonatkozó  jogszabályokkal  összhangban  továbbíthatja  adatait  a bűnüldözési   hatóságoknak,   szabályozó   vagy   egyéb   kormányzati   szerveknek   vagy   más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.

Egyéb   harmadik   felekkel   nem   osztunk   meg   másodlagos   vagy   nem   kapcsolódó   célú információkat,  kivéve,  ha  ennek  ellenkezőjére  az  adatgyűjtéskor  felhívtuk  a  figyelmet. Ezekben  az  esetekben  is  csak  akkor  osztunk  meg  információt,  ha  Ön  ehhez  hozzájárulását adja.

A  honlapunk  egyes  linkjei  olyan  weboldalakra  mutathatnak,  amelyeket  nem  a  Kft.   adatvédelmi    szabályainak    megfelelően üzemeltetnek. A Kft. adatvédelmi szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében,  amelyeket  a  látogató  a  honlapunkon  megadott  link  segítségével  látogat  meg. Honlapunk  látogatóinak  javasoljuk,  hogy minden  esetben  olvassák  el  a  külső  weboldalakra vonatkozó  adatvédelmi  irányelveket,  mielőtt  az  adott  weboldalon  személyes  azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.Biztosnság
Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezettünk be annak érdekében,  hogy  megakadályozzuk  a  személyes  azonosításra  alkalmas  adatok  elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Azonban amellett, hogy mindent  megteszünk,  nem  tudunk  védelmet  garantálni  minden  veszéllyel  szemben.  A tőlünk   telhető   legnagyobb   mértékben   gondoskodunk   arról,   hogy   megfelelő   titoktartási kötelezettségvállalás,    valamint    technikai    és    szervezeti    biztonsági    intézkedések    által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

Információkhoz való hozzáférés

Amennyiben  frissíteni,  helyesbíteni,  módosítani  szeretné  a  honlapunkon  keresztül  megadott személyes  adatait,  a  muvtitkarkvt@gmail.com  e-mail  címen  jelezheti  felénk  ez irányú kérését.

Személyes  adatok  megőrzése  esetén  nem  vállalunk  felelősséget  az  adatok  pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes  adatokban  változás  következett  be,  az  azonosított  látogató  által  megadott  friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános  szabályként  a  honlap  látogatóinak  nem  kell  regisztrálniuk  magukat  a  honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül megadott információkat, jelezze ezt felénk a fenti e-mail címen és biztosítjuk a hozzáférést.Adatok megőrzése
A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve amíg hozzájárulását vissza nem vonjaCoockiek és naplófájlok
A  Kft. honlapját a google.com üzemelteti. A kisméretű  szöveges  fájlok,  úgynevezett  cookie-k,  amelyek  a  látogatók  merevlemezén tárolódnak el, illetve a naplófájlok tekintetében a google.com eljárásrendje az irányadó.
Módosítások
A Kft. fenntartja  a  jogot,  hogy  a  jelen  adatvédelmi  nyilatkozatot  bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése