2014. május 30., péntek

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. 2013-as Közhasznúsági jelentése

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. - (K. V. Társulat) 


Közhasznúsági jelentése 2013-as évről
Közhasznúsági jelentés 2013

Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft.

Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei u. 76/B., I/7

Adószám 14677414-1-42

Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-09-914787

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft bejegyzésének kelte 2009.02.26

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a 2009.07.20-i Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által hozott határozat értelmében: közhasznú. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. 

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. bejegyzését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a következő számon tarja nyílván 01-09-914787. 

A jogerős bírósági határozat kelte: 2009.07.20

Ügyvezetők : Urbanovits Krisztina Száger Zsuzsanna,,

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a rá vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával végzi tevékenységét. A Kft. taggyűlése 2014. május 29.-én fogadta el a Kft. 2013. évi beszámolóját és mérlegét.

Forduló nap: 2013. december 31

Beszámolási időszak 2013.01.01– 2013.12.31 

Tartalom jegyzék: 

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

2. A költségvetési támogatás felhasználása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke.

3. A cél szerinti juttatások kimutatása

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

5. A 2013-as évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

6. Köszönetnyilvánítás

2. A költségvetési támogatás felhasználása. 


A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke. 

Tárgyévi kimutatás:

- EMMI 2013-as működési támogatás: 5 000 000Ft
A teljes összeget 2013-as teljesítésekkel, költségekkel elszámoltuk 2014. április 28-ig
- NKA támogatás: Dermedési pont c. előadáshoz: 500 000FT
A teljes összeg 2013-as teljesítésekkel, költségekkel 2014. július 31.-ig kerül elszámolásra

- EMMI Katona József pályázat: 800.000 FT
A teljes összeg 2013-as teljesítésekkel, költségekkel 2014. június 30.-ig kerül elszámolásra

-EMMI Mobilitás: 400.000 FT
Ebből az összegből 2013-ban felhasználva: 80 320 FT
A teljes összeg (2013-as teljesítésekkel, költségekkel és 2014-es teljesítésekkel, költségekkel) 2014. június 30.-ig kerül elszámolásra.


2012-ben megítélt, 2013-ban felhasznált támogatások:

- NKA 12 Hét produkciós támogatás 600 000Ft (megítélés 2012)
2012-ben az összeget megkaptuk, 2012–ben ebből felhasználva 0 Ft.
Felhasználás 2013. Elszámolva 2013. 05.31

- EMMI Mobilitás pályázat 1 000 000 Ft megítélés (2012)
2012-ben az összeget megkaptuk, 2012–ben ebből felhasználva 0 Ft.
Felhasználás 2013. Elszámolva 2013 07.15

 - EMMI 12 Hét támogatás 800 000 Ft (2012)
2012-ben az összeget megkaptuk, 2012–ben ebből felhasználva 0 Ft.
Felhasználás 2013. Elszámolva 2013 07.15

Egyéb (nem költségvetési) támogatás:

- Füge Tantermi Színházi Projekt 1.500.000 (az egész összeg felhasználva, elszámolva)

 2013-ban ebből felhasználva, elszámolva 549 000 Ft


3. A cél szerinti juttatások kimutatása 

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft a tárgyévben cél szerinti juttatást – díjakat, adományt nem adott. 


4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselői (Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina) részére a tárgyévben nem nyújtott juttatásokat .


5. A 2013-as évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

- A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. 

- A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 

A K.V. Társulat a 2013-ben a következőket valósította meg:

Előadásaink széles közönségrétegeket szólítottak meg; a gyerek korosztálytól kezdve, tizenéveseken át egészen a felnőttekig.

2013 új koprodukciós bemutatója kortárs, magyar darab volt;
Rába Roland- Zöldi Gergely: Dermedés pont c. művét állítottuk színpadra. Koprodukciós partnerünk FÜGE volt. Bemutató: 2013. november 26. Helyszín: Thália, Arizona Stúdió.
Az FTP keretein belül havi rendszerességgel műsoron van az évadban.

2013–ban mutattuk be új ifjúsági darabunkat 12 Hét címmel. Bemutató időpontja: 2013 március 25
Helyszín: Jurányi inkubátorház Rendező: Novák Eszter
A munkába bevontuk az NNÁ drámaszakos diákjait 14.osztály (osztályvezető tanár: Naszlady Éva)
Téma: kamaszkori szexualitás és teherbeesés
Az előadást havi rendszerességgel játsszuk az évadban a Marczibányi Téri Művelődési Központban.


A társulat társadalmi szerepvállalása 2013-ban - Színházi nevelési program – Ifjúsági és Gyerek Program. Program hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő csoportoknak.2013-ban 3 előadást ( 12 Hét, Fellebbezés, Gardénia,) és a hozzájuk kapcsolódó drámafoglalkozásokat juttattuk el fővárosi és vidéki középiskolákba

2013-ban összesen 11 – 4 vidéki és 7 budapesti - középiskolába vittük el ifjúsági előadásainkat. Ifjúsági programunk fontos eredménye, hogy minden intézmény, ahol eddig jártunk folytatni a kívánja a velünk való közös munkát. A Zöld Kakas Líceumban és a Vörösmarty Gimnáziumban hosszú távú együttműködés keretében 2017-ig tartunk rendszeresen drámafoglalkozásokat.

Az ifjúsági program kiemelt feladata a beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő diákok (Zöld Kakas Líceum) szociális kompetenciáinak, kooperativitásának és kommunikációs készségeinek fejlesztése, illetve a fogyatékkal élő fiatalok ( Vakok Iskolája ) társadalmi integrációjának

A színházi nevelési program eljuttatása Nagyalásony társadalmilag elzárt, és hátrányos helyzetű térségébe hiánypótló. A nagyalásonyi térség intézményeivel hosszú távú együttműködést alakítottunk ki, melynek keretében 2017-ig minden félévben drámafoglalkozásokat tartunk az iskolákban és óvodákban. A színházi nevelés folyamatosan biztosítja az óvodás és iskolás gyermekek művészeti-, anyanyelvi-, szociális kompetenciájának fejlesztését, mely a mélyszegénységben, és ingerszegény környezetben élő gyermekek esetében kiemelten fontos feladat.

A gyerek- és ifjúsági programunk kiemelt része a speciálisan fogyatékkal élő gyerekek számára kidolgozott drámafoglalkozások a Vakok Iskolájában, ahol a 2013-as évben a 12 hét című előadás mellett az előadáshoz kapcsolódó foglakozásokat is tartottunk  a szakiskolásoknak.

A korábbi bemutatók közül továbbra is repertoáron maradt a Bagoly c. előadásunk, Fellebbezés c., szülők és lázadó kamaszok viszonyával foglalkozó, ifjúsági darabunk és Gardénia c., a női alkoholizmus és anya-lány viszony kérdését feldolgozó előadásunk, melyet havi rendszerességgel játszottunk a Spinoza színházban.

 A temesvári Csiky Gergely Színház meghívására 2013. október 12-13 -án részt vettünk az előadásunkkal a „Gardéniák hétvégéje” eseménysorozaton.

A K. V. Társulat 2013-ban is folyamatosan kereste a független szférán belüli együttműködési lehetőségeket. (FÜGE,Jurányi Inkubátorház,FTP, Pécsi Apollo színház, HK,Marczibányi Téri Művelődési központ, FILC)
Részt vettünk a  FESZ munkásságában,Közönségtalálkozókat szerveztünk, előadásainkat reklámozó spotokat, fotókat készítettünk, szóróanyagokat segédanyagokat nyomtattunk, archiváltuk az előadásokat. Produkcióinkról teljeskörű információval szolgáló honlapot , facebook oldalt működtetünk. 

A társulat mobilitását 2013-ban is folyamatosan erősítettük . Nemzetközi szinten a Temesvári Csiky Gergely Színházzal,itthon új, vidéki befogadóhelyekkel, iskolákkal(Pécs Apollo Műhely, tatabányai Jászai Mari) indítottunk el  hosszú távú együttműködést. Növeltük színházi nevelési programunk vidéki játszóhelyeinek számát. 
Előadásainkat vendégjátékokra, Fesztiválokra hívták. 

Több állandó munkatársat foglalkoztattunk. Önkénteseket és gyakornokokat vontunk be a társulat munkájába.

2013 január 1 és 2013 december 31 között társulatunk 53 előadást tartott. 
Nézőszám: 2.190


A közhasznú jogállás megőrzésének feltételei teljesülnek: 

- Az éves bevétel meghaladja az egy millió forintot 

- A közhasznú tevékenységi ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét
.

6. Köszönetnyilvánítás

Köszönet minden támogatónknak, önkéntesnek és gyakornoknak, akik 2013-ban segítették közhasznú tevékenységünket.Közzététel: 2014 május 30 

- Mérleg 

- Kiegészítő melléklet

A Kacsacsőrű Nonprofit Kft. gazdasági könyvelője Török Edina mérlegképes könyvelő.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése