2018. május 30., szerda

Közhasznúsági jelentés 2017


A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. - (KV Társulat) Közhasznúsági jelentése 2017-es évről


Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft.

Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei u. 76/B., I/7

Adószám 14677414-1-42

Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-09-914787

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft bejegyzésének kelte 2009.02.26

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a 2009.07.20-i Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által hozott határozat értelmében: közhasznú. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. 

Közhasznúsági fokozatot megerősítésre került 2014.06.01 –én a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hozott határozat értelmében.

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. bejegyzését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a következő számon tarja nyílván 01-09-914787.

Ügyvezetők : Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a rá vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával végzi tevékenységét. A Kft. taggyűlése 2018. május 30.-án fogadta el a Kft. 2017. évi beszámolóját és mérlegét.

Forduló nap: 2017. december 31

Beszámolási időszak 2017.01.01– 2017.12.31

Tartalom jegyzék:

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2. A költségvetési támogatás felhasználása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke.

3. A cél szerinti juttatások kimutatása

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

5. A 2017-es évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

6. Köszönetnyilvánítás

2. A költségvetési támogatás felhasználása. 

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke, tárgyévi felhasználása

Tárgyévi kimutatás:

-NKA országos forgalmazás: 1000 000Ft
Megítélve, elutalva 2016-ban. A  teljes összeget 2017-es teljesítésekkel, költségekkel elszámoltuk 2017.12. 31-ig

-EMMI Színházi nevelés: 175.000   
Megítélve 2017-ben. A társulat a programot megelőlegezte , teljesítette és elszámolta 2017.12.31-ig
A megítélt összeg késve került elutalásra: 2018.03.14-én

EMMI 2017-es működési támogatás: 6 000 000Ft                             
A teljes összeget teljesítésekkel, költségekkel elszámoltuk 2018.04.15.-ig.

-NKA országos forgalmazás: 1 800 000Ft
2017-ben megítélt és utalt összeg. Ebből 2017-ben felhasznált összeg : 208 800 Ft .  A teljes összeget 2017/18-as teljesítésekkel, költségekkel  együtt  2018 06.30-ig számoljuk el.
-NKA Színházi nevelés: 1.100.000
Megítélve és elutalva 2017-ben. A teljes összeget 2017/18-as teljesítésekkel és költségekkel együtt
2017 07.31-ig számoljuk el.
További 2017-ben megítélt, de tárgyévben nem elutalt és nem felhasznált támogatás:
NKA új produkció: 2.000.000Ft
EMMI Külföldi forgalmazás: 500.000FT

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft a tárgyévben cél szerinti juttatást – díjakat, adományt nem adott. 

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselői (Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina) részére a tárgyévben nem nyújtott juttatásokat . 

5. A 2017-es évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

- A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
- A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 
Az új adatvédelemi szabályzatnak - GDPR  eleget tettünk.

A KV Társulat alapításának 10. jubileumi évében - 2017-ben a következőket valósította meg:

 2017 új  bemutató:
Caryl Churchill: Földi paradicsom kortárs magyarországi ősbemutató: Trafó 2017. november 26.  Rendező: Ördög Tamás

2017 művészeti projekt és workshopok:
- „Ne hagyd magad!”művészeti projekt hátrányos helyzetű csoportnak -Nagyalásony
- Kiállok érted fejlesztő workshop meghívott szakértővel
- Terike&Irén –előkészítő workshop Markó Róbert rendező vezetésével

Repertoárunkon tartottuk:
- a  Függésben c. díjnyertes ifjúsági előadást foglalkozással, amit Budapesten, Szentendrén, Orosházán és Pomázon játszottunk.
-a Kiállok érted c. hiánypótló ifjúsági előadást foglalkozással (Bohócok a láthatáron Csoporttal koprodukcióban) Az előadást a Stúdió K Színházban játszottuk rendszeresen, emellett vidéki helyszíneken (színház, gyermekotthonok) és külföldön (Zenta,Topolya)
-Yasmina Reza:  Egy élet 3x c. előadást havi rendszerességgel játszottuk a Rózsavölgyi szalonban, emellett vidéki helyszíneken.

Előadásaink  továbbra is széles közönségrétegeket szólítottak meg; a gyerek korosztálytól kezdve, tizenéveseken át egészen a felnőttekig.

Társadalmi szerepvállalás 2017-ben:
Pilot projektünk folytatása:
Tovább folytattuk a Kiállok érted  projektünket, amely újító, más szervezet által is követhető és alkalmazható pilot modell. Több terület képviselői –2 színházi csapat (Bohócok,  KVT), és egy civilszervezet (Névtelen Utak Alapítvány) – együtt, egy közösen kidolgozott és összehangolt projektben , 2017-ben is folytatólagosan valósítottuk meg a komplex pedagógiai-színházi és társadalomérzékenyítő programot, melynek témája a kiskorú prostitúció.  A projektben  egyedülálló módon kapcsolódik egybe és épül egymásra a színházi és szociális szakterület munkája. 2017-ben az Esztergomi Javító-Nevelő Intézetben és budapesti Cseppkő Gyermekotthonban is megvalósítottuk  a pilot programot.

2017-ben több hazai partnerintézménnyel, szakmai szervezettel működtünk együtt. konferenciákon és  szakmai napokon vettünk részt.
- „Kliens útja az ellátórendszerben”- Konferencia az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ szervezésében; Függésben - 2 előadás érintett gyermekeknek és a szakellátásban dolgozóknak.
- ORFK Bűnügyi Főigazgatóság – Szakmai nap „Az emberkereskedelem veszélyeiről” – Kiállok érted előadás és foglalkozás.
- Freedom Fórum - Konferencia az emberkereskedelemről – meghívott előadás: Kiállok érted
- 2017-ben szoros együttműködésre léptünk a Magyarországi Református Egyház Cigánymissziójával –Kiállok érted előadások.
- 2017-ben Nagyalásonyban  Iskolásoknak és Óvodásoknak tartottunk színházi foglalkozásokat, művészeti projektet önkéntes munkában.

2017-ben Színházi Nevelési programunk keretében 15 különböző budapesti és vidéki intézménybe, és gyermekközösséghez vittünk programot.


Színházi nevelési programunk mentén komoly ifjúsági közönségbázisunk épült ki; az itt elért fiatalok keresik és látogatják előadásainkat, projektjeinket. Sokuk évek óta rendszeres visszatérő vendége újabb és újabb ifjúsági bemutatóinknak.
Honlapunkhttp://kavetarsulat.blogspot.com – 2017-ben is  rendszeresen frissített tartalommal, naprakész információkkal szolgált.. KV  társulat facebook oldala mellett ifjúsági előadásunkhoz külön oldalt készítettünk – kiállok érted ifjúsági előadás .
A társulat tevékenységének hazai sajtó és média megjelenése folyamatos és rendszeres. 2017-ben előadásainkról és a társulatról a kritikák, írott és média interjúk jelentek meg.

Részt vettünk a  FESZ munkásságában,Közönségtalálkozókat szerveztünk, előadásainkat reklámozó spotokat, fotókat készítettünk, szóróanyagokat segédanyagokat nyomtattunk, archiváltuk az előadásokat. A társulat mobilitását 2017-ben erősítettük.  Hosszú távú együttműködéseket indítottunk el. Növeltük színházi nevelési programunk vidéki játszóhelyeinek számát. 
Előadásainkat hazai és külföldi vendégjátékokra, Fesztiválokra hívták. 
Több állandó munkatársat foglalkoztattunk. Önkénteseket és gyakornokokat vontunk be a társulat munkájába.

Előadásszám:50
Teljes nézőszámunk: 3311

A közhasznú jogállás megőrzésének feltételei teljesülnek: 
- Az éves bevétel meghaladja az egy millió forintot 
- A közhasznú tevékenységi ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét

6. Köszönetnyilvánítás

Köszönet minden támogatónknak, önkéntesnek és gyakornoknak, akik 2017-ben segítették közhasznú tevékenységünket.

Közzététel: 2018. május 31.  
- Mérleg
- Kiegészítő melléklet

A Kacsacsőrű Nonprofit Kft. gazdasági könyvelője Török Edina mérlegképes könyvelő.2018. május 26., szombat

ADATVÉDELEM


Adatkezelési tájékoztatóBevezetés
A  Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft./KV Társulat  elkötelezett  a  személyes  adatok  védelme  mellett.  A  Kft. adatvédelmi, illetve adatkezelési gyakorlatáról jelen tájékoztató nyújt információt. Személyes  adatainak  megadásával  Ön  beleegyezését  adja  ahhoz,  hogy  a Kft.   ezen   adatokat   a   jelen   adatvédelmi   tájékoztatóban   foglaltaknak megfelelően   kezelje   és   felhasználja.   Adatvédelemmel   kapcsolatos   kérdéseivel,   kérjük, forduljon hozzánk: muvtitkarkvt@gmail.com e-mail címen.Adatgyűjtés
A  látogatóknak  semmilyen  személyes  adatot  nem  kell  megadniuk  a  honlap  nyilvánosan hozzáférhető részein. Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket a honlapunkra látogatva  kifejezetten  és  önként  adtak  meg. 

A honlapunkon keresztül nem gyűjtünk különleges személyes adatokat.Az adatok felhasználása
A látogató által megadott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, amelyre azt a  látogató  az  adatgyűjtéskor  megadta.  Személyes  adatait  arra  használhatjuk  fel,  hogy  a Kft. tevékenységéről, eseményeiről (előadásairól és programjairól) és egyéb, az  Ön  számára  érdekes  információról  tájékoztatást  küldjünk  Önnek.

Honlapunkon nem gyűjtünk személyes azonosításra alkalmas információkat abból a célból, hogy azt fogyasztói marketing érdekében harmadik személyek részére átadjuk vagy eladjuk, illetve harmadik személyek nevében levelet küldjünk.Adatkezelő
Ezen honlap üzemeltetője a Kacsacsőrű Művészeti Nonprofti Kft. (székhelye: 1147 Budapest, Lőcsei út 76/B adószám:  14677414-1-42),   a   honlapon   keresztül   gyűjtött   személyes   adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli.

Az adatok harmadik felekkel történő megosztása

Tudatában  vagyunk  annak,  hogy  az  Ön  adatai  értéket  képviselnek  és  mindent  megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat továbbíthatjuk a Kft. adatait feldolgozó információtechnológiai,   identitáskezelési,   webhely-üzemeltetési,   adatelemzési,   biztonsági mentési,  adatbiztonsági  és  tárolási  szolgáltatásokat  nyújtó  harmadik  feleknek.  Előfordulhat, hogy  az  Ön  személyes  adatait  az  illetősége  szerintitől  eltérő  joghatóság  területén  tároljuk. Ebbe  beletartozhatnak  az  Európai  Gazdasági  Térségen  kívül  eső,  és  a  személyes  adatok védelmét  törvénnyel  kifejezetten  nem  védő  joghatóságok  is.  Gondoskodtunk  azonban  arról, hogy   ezek   az   entitások   az   információkat   és   adatokat   megfelelően   védjék.   Adatainak megadásával  a  látogató  kifejezett  hozzájárulását  adja  adatai  ilyen  jellegű  továbbításához, beleértve azok határokon átnyúló továbbítását.

A  Kft.  a  vonatkozó  jogszabályokkal  összhangban  továbbíthatja  adatait  a bűnüldözési   hatóságoknak,   szabályozó   vagy   egyéb   kormányzati   szerveknek   vagy   más harmadik félnek, amennyiben azt számunkra törvény írja elő.

Egyéb   harmadik   felekkel   nem   osztunk   meg   másodlagos   vagy   nem   kapcsolódó   célú információkat,  kivéve,  ha  ennek  ellenkezőjére  az  adatgyűjtéskor  felhívtuk  a  figyelmet. Ezekben  az  esetekben  is  csak  akkor  osztunk  meg  információt,  ha  Ön  ehhez  hozzájárulását adja.

A  honlapunk  egyes  linkjei  olyan  weboldalakra  mutathatnak,  amelyeket  nem  a  Kft.   adatvédelmi    szabályainak    megfelelően üzemeltetnek. A Kft. adatvédelmi szabályai nem irányadók azon weboldalak tekintetében,  amelyeket  a  látogató  a  honlapunkon  megadott  link  segítségével  látogat  meg. Honlapunk  látogatóinak  javasoljuk,  hogy minden  esetben  olvassák  el  a  külső  weboldalakra vonatkozó  adatvédelmi  irányelveket,  mielőtt  az  adott  weboldalon  személyes  azonosításra alkalmas adatokat adnának meg.Biztosnság
Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági szabványokat vezettünk be annak érdekében,  hogy  megakadályozzuk  a  személyes  azonosításra  alkalmas  adatok  elvesztését, módosítását, megsemmisülését vagy az ilyen adatokkal történő visszaélést. Azonban amellett, hogy mindent  megteszünk,  nem  tudunk  védelmet  garantálni  minden  veszéllyel  szemben.  A tőlünk   telhető   legnagyobb   mértékben   gondoskodunk   arról,   hogy   megfelelő   titoktartási kötelezettségvállalás,    valamint    technikai    és    szervezeti    biztonsági    intézkedések    által megakadályozzuk az információk és adatok jogosulatlan vagy jogszerűtlen megosztását vagy feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink férhetnek hozzá.

Információkhoz való hozzáférés

Amennyiben  frissíteni,  helyesbíteni,  módosítani  szeretné  a  honlapunkon  keresztül  megadott személyes  adatait,  a  marko.robert.p@gmail.com  e-mail  címen  jelezheti  felénk  ez irányú kérését.

Személyes  adatok  megőrzése  esetén  nem  vállalunk  felelősséget  az  adatok  pontosságának folyamatos ellenőrzéséért. Ha arról kapunk tájékoztatást, hogy a honlapunkon keresztül közölt személyes  adatokban  változás  következett  be,  az  azonosított  látogató  által  megadott  friss információk alapján lehetőség szerint elvégezzük a megfelelő módosításokat.

Általános  szabályként  a  honlap  látogatóinak  nem  kell  regisztrálniuk  magukat  a  honlapon ahhoz, hogy hozzáférjenek annak egyes részeihez.

Ha ellenőrizni szeretné a honlapon keresztül megadott információkat, jelezze ezt felénk a fenti
e-mail címen és biztosítjuk a hozzáférést.Adatok megőrzése
A velünk közölt személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg arra a célra, amelyre Ön azokat megadta, szükség van, illetve amíg hozzájárulását vissza nem vonjaCoockiek és naplófájlok
A  Kft. honlapját a google.com üzemelteti. A kisméretű  szöveges  fájlok,  úgynevezett  cookie-k,  amelyek  a  látogatók  merevlemezén tárolódnak el, illetve a naplófájlok tekintetében a google.com eljárásrendje az irányadó.
Módosítások
A Kft. fenntartja  a  jogot,  hogy  a  jelen  adatvédelmi  nyilatkozatot  bármikor módosítsa. A nyilatkozat jelentős módosításait honlapunkon egyértelműen jelezzük.

Terike & Irén kritika Fehér Elephant

Terike & Irén fotók

Terike & Irén bemutató

Terike & Irén

2018. február 20., kedd

Bóta Gábor Kritikája a Földi paradicsomról - Fühü

http://fuhu.hu/foldi-pokol/Földi pokol


0
   

A Földi paradicsom címből persze sejteni lehet, hogy éppen az ellenkezőjéről lesz szó, földi pokolról. Méghozzá Caryl Churchill angol írónő esetében leginkább szexuális pokolról, ami hatalmi játszmákkal is ötvöződik. Nemre, korra való tekintet nélkül szinte mindenki mindenkivel próbálkozik, és ettől közel sem boldog, a tíz éves KV Társulat előadásában, a Trafóban.Fotó: Kovács Juju

A sikeres írónő jól megkeverte a szálakat, azt is előírta, hogy például melyik nőt adja férfi, vagy éppen fordítva. Szinte nehéz követni, hogy ki kivel és miért, mit akar, de a lényeg az, hogy az ég egy adta világon senkinek nem jó, ami van, legfeljebb nagyon időlegesen. Ráadásul az első rész a XIX. században játszódik, egy afrikai brit gyarmaton, ahol feltehetően még büntetés is jár azért, ha valaki eltér a megszokottól, a hagyományos nemi szerepektől. Színleg mindenki azt is csinálja, amit kell, amúgy pedig

abszolút keresztül-kasul, kiszámíthatatlanul történik minden.

A leszbikus nevelőnő például a ház úrnőjéért rajong, aki viszont a macsónak kinénéző házibarát Harryra hajt, ő pedig a család fiú gyerekét, akit nő játszik, igyekszik nagy elánnal megkörnyékezni. És még sorolhatnám…


Fotó: Kovács Juju

Káosz a köbön. Na ebből aztán lesz nemulass, persze nem olyan, mint mondjuk egy szaladgálós bohózatban. Bár azért ebből is van kicsi ebben az 1976-ban írt, a világban többfelé sikert aratott darabban, aminek műfaja tán                                                leginkább tragikomédia.
Sokat lehet rajta nevetni. Ha valaki nem harcedzett színházba járó, csak a bársonyfüggönyös teátrumokat látogatja, akkor akár szörnyülködni is, hogy mit művelnek ezek a hétpróbás színészek. Káromkodnak például vaskosan, csókolóznak, és nem csupán az ellenkező neműek, földön fetrengve orgiát imitálnak. Na jó, ezt már csak a második részben, a XX. században, amikor már a hetvenes évek, vagy éppen napjaink Angliájában járunk.
Különös logikai csavarral azonban mindenki csak huszonöt esztendővel idősebb, viszont

garantáltan nem az a színész játssza, aki az első részben,ami nem jelent felvonást is, mert szünet nélküli a produkció. Egy szemetes zsákból a padlóra kiborított ruhákból választja ki valamennyi szereplő a magáét, hogy az orrunk előtt öltözzön át a modern korra. Amúgy naná, hogy van anyaszült meztelenség is. De ez most nem feltétlenül provokáció, bár persze van benne az is, de közben kifejezi azt a mérhetetlen káoszt, bizonytalanság-halmazt, félelmet, identitászavart, ami bennünk dúl. Azt, hogy magunk sem tudjuk mit is akarunk, tartunk annak meglépésétől, amit igazán szeretnénk.


Fotó: Kovács Juju

Aztán pedig bűntudatunk van, vagy a modern korban, amikor pedig elvileg mindent szabad, tán már nincs is. Kontroll sincs, nihil van, nagy büdös semmi, és az ezzel járó létbizonytalanság, meg persze a soha kellően ki nem élhető, mindent eluraló, visszafojtani próbált, de mégiscsak fékezhetetlen vágyak.
Az első részben még Clive, a Scmied Zoltán által megformált gyarmati tisztviselő, a család feje, a nyilvánvaló középpont, aki hű, de nagyon férfiasságával, látszólagos határozottságával, rendszeresen felemelt érces hangjával, villámló tekintetével mindenkit igyekszik leuralni. De hát azért ez már ekkor is csak szórványosan sikerül.
A második részben pedig már

az illúziója sincs meg annak, hogy bármi is egyben lenne,

minden és mindenki szanaszét hullik. Clive feleségét, Bettyt, fodros-bodros blúzba öltözötten, Szabó Zoltán alakítja, kényeskedve, selypegve, színleg erkölcscsőszként, gyakorlatilag írott és íratlan szabályokat egyaránt áthágva. Jászberényi Gábor, Joshua, a fekete szolga, félmeztelenül, hófehér felsőtesttel, megalázottan, szexuális szolgáltatásokra is evidensen kötelezetten. A háziak állandóan felhúzott orrú, örökösen durcás kisfia, Edward, Messaoudi Emina. A csak saját lelki zűrzavaraira figyelni képes nevelőnője, Urbanovits Krisztina. Terhes Sándor a külsőleg férfias, meleg felfedező, aki leginkább a kis srác Edwardot igyekszik felfedezni. Száger Zsuzsanna nyársat nyelv özvegyként, némiképp kívülről, megrettenve figyeli ezt a díszes társaságot. Vagyis minket?


Fotó: Kovács Juju

Hiszen a szerző elég nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy rólunk beszél, tükröt mutat nekünk, tessék, tessék, jöjjetek, nézzétek, ugye nem is annyira kellemes ezt bámulni. És nyilván temérdek dologban igaza van. De azért én bevallom, hogy megrökönyödés helyett, a vége felé kicsit unni kezdtem ezt az egészet. Balga módon azt hittem, hogy valamerre mégiscsak tart a darab, nem csupán azt taglalja, hogy szétestünk, szétestünk, még ennél is jobban szétestünk, meg így is maradunk. Ez már kicsit monoton.
Miközben rendezőként Ördög Tamás, feladatának megfelelően, rendet tart a színpadi káoszban, a színészek pedig odaadással, ihletetten, tehetséggel, hogy azt ne mondjam, szakmájukba vetett maximális hittel ábrázolják, hogy már semmiben nem lehet hinni.

2018. február 13., kedd

ELLE MAGAZIN-Március

Patakfalvi Dóra beszélgetett velünk:

SZÍNHÁZ - Kritika a Földi ParadicsomrólCsepkkő Gyermekotthon - pilotprogram


Kiállok érted - PILOT

2018 január 8-án lejátszottuk az előadást, a hozzá tartozó feldolgozó foglalkozással. Majd 2018 január 31-én 2 alkalmas hosszú foglakozást tartottunk a gyerekeknek. Ezzel párhuzamosan a NUA képviseletében Doncsecs Ildi tartott workshopot a nevelők kis csoportjának.

     Megbeszélés nagy csoportban: Az előadás felelevenítése:
Van a mese és a kerettörténet a vonaton. Mi történt a mesében? Mi zajlott a vonaton? Kik a szereplők? 

     Kis csoportban: Egy állóképben jelenítsünk meg egy jelenetet az előadásból: ami megmaradt benned legjobban, amire emlékszel azóta is. Mutassuk meg egymásnak!
Gondolat-kihangosítás: mire gondol, mit érez az adott szereplő?(beszélgetés a szereplőkről)  

     Alakulhatott-e volna másképp Kitty élete? Hogyan? Ki, mi segíthetett volna neki? Nehéz helyzetben volt: hitt Mariónak végig! ( Miért hitt Mariónak? Hogyan ismerjük fel a hazugságot? Miért hazudunk? Mi gátolja meg, hogy felismerjük, ha valaki hazudik nekünk?) 
    Van egy varázspálcánk, és tekerjük vissza az időt ennek a segítségével! Tekerjük vissza az időt, segítsünk Kittynek!
         Marlenka útja játék (15perc összesen) kiscsoportokban
Hogyan és mit mondjunk, hogy Marlenka-Kitty ne menjel el Vastag Jimmyhez? Érvek gyűjtése négy kis csoportban. Minden csoport gyűjt 4 érvet, van rá 5 perced.

Marlenka- Kitty elindul a terem másik végébe, Jimmyhez, lassan. Az érveket egyenként hallja. Amint meghall egyet, megáll, figyel. Ha hat rá az érv, visszalép egyet. Ha nagyon hat, kettőt. Ha nem hat az érv, nem lép vissza. Utána újraindul. A gyerekek figyelik mi hat és mi nem. Minden érvnek el kell hangoznia.  Egy csoport egyszerre egy érvet mondjon, aztán jön a következő csoport. Beszéljétek meg a kis csoportokban ki fogja az érveket mondani, lehetőleg mindig más. 

Beszéljük meg, mely érvek hatottak leginkább és miért.

1  
-        Levezető játék 5 fős kiscsoportokban:

Beszélgessünk 1-2 percet arról, mi kell ahhoz, hogy egy gyerek boldogan nőjön fel. (szeretet, biztonság, család, étel, lakás, jó nevelők, barátok stb). Válasszunk egy elképzelt helyzetet, amiben egy gyermek az egyik ilyen szükséges dolgot megkapja, és ezt ábrázoljuk egy szoborban. (anya ételt ad neki, a nevelő megsimogatja, egy barát gratulál, megünneplik a szülinapját, bármi egyszerű dolog. ) Utána minden csoport bemutatja a szobrokat.