2017. november 20., hétfő

Krétakör - Kis magyar áldozathibáztató

https://www.facebook.com/KV-T%C3%A1rsulat-802650713174707/


LIBRARIUS - Interjú a 10 éves KV-val

https://librarius.hu/2017/11/20/az-elmult-ketszaz-ev-elfojtott-vagyainak-csoportterapiaja-beszelgetes-foldi-paradicsomrol/

INTERJÚ

Az elmúlt kétszáz év elfojtott vágyainak csoportterápiája – beszélgetés a Földi paradicsomról

Az első felvonásban a viktoriánus korba helyezve találkozunk hiánytalanul a főszereplő családdal. A második felvonás Londonban játszódik száz évvel később, mégis ugyanannak a családnak a sorsát kísérjük tovább, de ők a két felvonás cselekménye között csak huszonöt évet öregszenek. – Földi Paradicsom először Magyarországon, a Trafóban.
Mi jut eszébe az egyszeri antropológusnak, ha meglátja ezt az alábbi képet, mellette egy olyan szöveggel, hogy „Földi paradicsom”? A többiek nevében ugyan nem tudok nyilatkozni, de nekem rögtön Montaigne, Rousseau és a többiek elképzelései a nemes vademberről. Ma már tudjuk, hogy a felvilágosodás sok hurráoptimista koncepciója, többek között a nemes vadember is, túlzott leegyszerűsítés és tévedés volt – de pont ennek a feszültségére még manapság is izgalmas műalkotásokat, gondolatmeneteket lehet építeni. Ezt teszi most a KV Társulat is, akik november 26-án Magyarországon először mutatják be Caryl Churchill abszurd humorú tragikomédiáját a Trafóban. Szóval, hogy jönnek ide az afrikaiak? És mi ez a földi paradicsom? Erről kérdeztem az előadás két szereplőjét, Száger Zsuzsát és Urbanovits Krisztinát.
A darab eredeti címe „Cloud 9”, a magyar cím „Földi paradicsom”. Számomra ezek között húzódik némi izgalmas hangulati és asszociációs feszültség. Lehet arról tudni valamit, hogy miért pont így fordította le Upor László a címet, amikor „a kilencedik felhő” kifejezés magyarul is használatos?
Urbanovits Krisztina: Upor László a Hetedik mennyország címet adta fordításának. A rendező Ördög Tamás ötlete volt a Földi Paradicsom, mert ő úgy érezte, hogy a hetedik mennyország mint kifejezés már nem annyira használatos, nem biztos, hogy mindenki érti. Illetve a darab szereplőinek vágyait valahogy nagyon jól leírja ez a cím: „földi paradicsom”. Upor László pedig volt olyan nagyvonalú és nyitott, hogy elfogadta ezt a címet. És persze tetszett is neki… 🙂
A történetben egy család életét követhetjük nyomon. Kik ennek a családnak a tagjai, mit érdemes róluk tudni?
Száger Zsuzsa: Az első felvonásban a viktoriánus korba helyezve találkozunk hiánytalanul a főszereplő családdal – házaspár egy fiú- és egy lánygyermekkel – egy brit gyarmaton, Afrikában. A családfő egy gyarmati tisztviselő, akinek mintaszerű családja a szigorú erkölcs szabályai mentén él, legalábbis a felszínen. A valóságban azonban a családtagok vágyainak sorsa többnyire az elfojtás. A normáktól való mindenféle eltérés tilos, és büntetik is.
Az írónő szabadon kezeli a tér-idő viszonylatokat, így a második felvonás Londonban játszódik száz évvel később. Mégis ugyanannak a családnak a sorsát kísérjük tovább, de ők a két felvonás cselekménye között csak huszonöt évet öregszenek. Itt már a családfő egyáltalán nem jelenik meg; vele együtt eltűnik minden, amit ő megtestesített. A felesége, és a már felnőtt gyerekei szabadon lehetnek önmaguk, nem kell társadalmilag elvárt szerepekhez igazodniuk…
Hogyan lehet ezt megoldani, hogy ugyanaz az ember két teljesen különböző élethelyzetben, történelmi korban jelenjen meg? Ti mint színészek hogyan készültetek fel erre a feladatra?
UK: A szerző nagyon pontosan leírja, hogy melyik szereplőt melyik felvonásban milyen színésznek kell játszani. Például Bettyt, az első felvonás női főszereplőjét ott férfi játssza, a második felvonásban viszont nő. Tehát nincs olyan szerep, amelyet mindkét részben ugyanaz a színész játszana. Így egyikünknek sem kell bejárni azt a nagy ívet, amit ugyanannak az embernek két teljesen különböző élethelyzetben, történelmi korban való megformálása jelentene. Amint említettük, fontos az is, hogy a szereplők a második felvonásban huszonöt évvel idősebbek, tehát akit gyerekként láttunk az elsőben, az a másodikban már felnőtt, és így tovább.
Miért része az a rendezői koncepciónak, hogy a darab egyik részében nők férfiakat, férfiak nőket játszanak? Mennyire megy bele a darab a nemi identitások, szexuális preferenciák kérdésébe?
SzZs: Az írónő szerzői instrukciója, hogy melyik felvonásban melyik szerepet milyen nemi identitású színész játsszon. Az előadásunk rendezője, Ördög Tamás követi az írónő instrukcióit. Az első részben egyébként sokkal több ilyen „keresztbejátszás” van. Például a családanyát férfi alakítja, amiből máris sejthetjük, mennyire, de mennyire meg akar felelni a férj elvárásainak. Egy versbe szedett családi bemutatkozással kezdődik a darab – Háy János ragyogó fordításában –, ahol tömör és szellemes összefoglaló utalások vannak arra, hogy a különböző szerepeket ki játssza, és miért…
A második részben viszont, ahol senkinek nem kell másnak mutatnia önmagát, csak egy ilyen „szerepcsere” van. Mindkét felvonás központi témája a nemi identitás, nemi szerepek a családban, a szexuális sztereotípiák. Ezeket változásaiban vizsgálja Churchill, metsző humorral és éles társadalomkritikával. Ahogy a dramaturgunk, Bíró Bence megfogalmazta: olyan ez a darab, mint az elmúlt kétszáz év nagy szexuális csoportterápiája.
A darab egyik fontos témája a hierarchia és a hatalomgyakorlás, amely melegágya a különféle erőszakos megnyilvánulásoknak. Hogyan kapcsolódhat a darab olyan aktuális témákhoz, mint a nemierőszak-ellenes kampány vagy a migrációról alkotott vélemények?
UK: Caryl Churchill műve elmondhatatlanul időszerű, de azért minden létező aktuális társadalmi vagy politikai kérdést nem érint. A bevándorlás kérdéséhez nincs köze, hacsak annyiban nem, hogy az első felvonás a brit gyarmatokon játszódik Afrikában, és így azért megkerülhetetlen kérdés benne a másság.
A darab központjában ezen a „másság”-kérdéskörön belül leginkább a gender-kérdés áll, ami gyakorlatilag most lett vezető téma a magyarországi közbeszédben. De Churchill ezt a művét 1979-ben írta! A nemi szerepekről való gondolkodás pedig Magyarországon szerintem pillanatnyilag ott tart, mint a darab első felvonása, ahol egy totálisan férfiközpontú, szexista világot látunk. Ez a világ egyébként nemcsak a nők lehetőségeit korlátozza, hanem a férfiakra is szerepeket kényszerít, akaratuktól függetlenül.
Mi az az üzenet/tanulság/kérdés, amelyet ti mindenképpen magatokkal visztek a darabból?
SzZs: Azt, hogy mennyire nehéz a társadalmi elvárások ellenében megtartani, felvállalni önmagunkat. A modern társadalom ugyan nyitottabb, elfogadóbb, a hagyományos családmodell mellett az alternatíváknak is teret ad – és mégis mennyire esendően küzdünk az elfojtások ellen a felszabadulásunkért, a magány ellen a szeretetért.

Földi Paradicsom- Nagy Gergő plakátja


Függésben újra!!!!!! - Cziffra György Kulturális Központ-november 15

Kiállok érted - Gazdagréti gyülekezet

Kiállok érted FREEDOM FÓRUM - november 14

Kiállok érted Gönc-november 13


Szexuális identitáskeresés a paradicsomban-Kulturpart

http://kulturpart.hu/2017/11/03/foldi_paradicsom_936

SZEXUÁLIS IDENTITÁSKERESÉS A PARADICSOMBAN


Íme egy évszázadokon átívelő családtörténet, melynek témája univerzális: a nő és a férfi családban betöltött szerepe. A Földi paradicsom két különböző társadalmi közegbe és korszakba helyezve vizsgálja a kérédést.
Az 1979-es Földi paradicsom (Cloud 9) abszurd humorú tragikomédia. Az első felvonás egy brit gyarmaton játszódik a XIX. században, a második az 1970-es években valahol Angliában, de a szereplők ugyanazok – a két felvonás között csak egy generációnyit öregszenek. Látjuk őket egy olyan korban, ahol a családi, társadalmi, nemi szerepek megkérdőjelezhetetlenek – és egy olyanban is, ahol ezek mind szabadon és nyitottan vannak kezelve.

A szereplők személyén, sorsukon és elfojtásaikon keresztül az elnyomás, mint univerzális téma jelenik meg: a darab párhuzamot von többek között a gyarmati rabszolgaság és a családon belüli szexuális rabság között. Ezeknek az emberi határhelyzeteknek a feldolgozása, vitatása adja a nem mellesleg szórakoztatóan és végtelen empátiával megírt szöveg erejét. Ahogy a szereplők szenvednek, lázadnak, kitörnek, új életet kezdenek, majd berendezik maguknak ezt az új életet: példájukon keresztül házassággal, családdal, tekintéllyel, tradícióval, nemi szerepekkel kapcsolatos, mindannyiunkat érintő, mai napig aktuális kérdések szólalnak meg. A nemi szerepek tudatosan és pontos céllal keverednek, számtalan komikus helyzetet szülve.

A második rész olyan korban játszódik, ahol a társadalom – elvileg – elfogadóbb és nyitottabb a szexuális identitáskeresés iránt. A szereplők mégis kétségbeesetten keresik különféle formációkkal kísérletezve a működőképes kapcsolatot és ideális családmodellt. A zavarodottság és a magány talán a mában még szomorúbb, mint az első részben.

Vajon van remény egy korszerű és működő családmodellt kialakítani, amelynek minden tagja megbecsült és egyenrangú félként vesz részt a közösségben?

Caryl Churchill: Földi paradicsom című darabjának színrevitele magyarországi ősbemutató. A darabot 2009-ben a társulat felolvasószínházi programja részeként a Kortárs Drámafesztivál keretében olvasták fel. A társulat saját, kortárs magyar bemutatói mellett küldetésének érzi, hogy a magyar közönségnek bemutassa a nemzetközi kortárs drámairodalom világhírű szerzőinek itthon még nem játszott műveit. A szerző írói személyisége és a darab tematikája pontosan illeszkedik az idén 10 éves KV Társulat művészeti koncepciójába.
KV Társulat / Caryl Churchill: Földi paradicsom (ősbemutató)
Trafó 
16 éven felülieknek
2017.11.26. 20:00
2017.11.29. 18:00
2017.12.09. 20:00
Fordító: Upor László
Dramaturg: Bíró Bence
Versbetéteket fordította: Háy János
Szereplők: Jászberényi Gábor, Messaudi Emina (e.h.), Schmied Zoltán, Szabó Zoltán, Száger Zsuzsa, Terhes Sándor, Urbanovits Krisztina
Produkciós asszisztens: Cseh Adrienn
Látvány: Giliga Ilka-Mucsi Balázs
Rendező: Ördög Tamás

A bemutató és a további előadások a Casarotto Ramsay & Associates Ltd hozzájárulásával valósulnak meg.

Kiállok érted Workshop

A fiatalkori prostitúcióval foglalkozó "Kiállok érted" című előadásunk (Bohócok a Láthatáron -KV Társulat -Névtelen Utak Alapítvány) után és közben sok olyan történettel találkozunk gyermek otthonokban és iskolában, amelyek elképesztőek. Sok fiatal megnyílik és mesél nekünk arról, min ment és megy keresztül. Szeretnénk ilyenkor a lehető leghasznosabbak lenni számukra, ezért felkértünk egy tapasztalt segítőt (szociális munkás, szuprvízor, stb), a NANE egyik munkatársát, hogy tartson nekünk egy workshopot, ha úgy tetszik továbbképzést. 10 évig volt utcai segítő, rengeteg tapasztalata van bántalmazást elszenvedett nőkkel, dolgozott prostituáltakkal és bántalmazókkal is, férfiakkal és nőkkel egyaránt. Nevét az ő kérésére nem közöljük, mert rengeteg ügyet visz, sokszor folyamatos támadásoktól kísérve. Rengeteget tanultunk tőle, amiért nagyon hálásak vagyunk. Sokat mesélt a családon belüli erőszakról természetrajzáról, ciklikus jellegéről, az abúzust elszenvedők lelkiállapotáról, a kilépéshez szükséges kockázatelemzésről, az értő figyelemről, arról, mi az értő tanú, a gyerekvédelmi rendszer katasztrofális állapotáról. Persze szó esett a mostanában felszínre került zaklatási ügyekről is, a hatalommal való visszaélésről. Álljon itt pár konkrét szám: eddig a hivatalos adat az volt, hogy ma Magyarországon minden héten meghal egy nő családi erőszak miatt. Mostanában derült ki, hogy ez a szám még ennél is nagyobb. Szexuális erőszak esetén a latencia nagyon nagy:minden 167 esetre jut egy bejelentett eset (ami sokszor nem jut el a tárgyalásig). Az őket ért abúzusról valamilyen formában és módon mesélő gyerekek 98%-a igazat mond, viszont itthon az egész rendszer a rendőrségtől sokszor a hivatalosan kirendelt igazságügyi szakértőig arra épül, azt tételezi föl by default, hogy a gyerek hazudik. A megölt nők 70%-át partnere vagy volt partnere öli meg.A világon minden ötödik gyerek érintett valamiféle szexuális abúzusban...A magyar lakosság 80% gondolja, hogy a testi fenyítés rendben van nevelési célzattal... Ezek döbbenetes számok. Ezzel muszáj foglalkozni, és a mostani rettenetes hatalmi-szexuális visszaélések, amik sorra derülnek ki arra kell szerintem sarkalljanak minket, hogy vegyük észre mi folyik körülöttünk, ne toleráljuk, ne hunyjunk szemet, ne menjünk el amellett, ha valaki veri a gyerekét az utcán, a barátnőjét alázza, ha ordenáré módon beszélnek velünk vagy mással a munkahelyünkön, ha megfélemlítésben akarnak minket vagy másokat tartani. Ne mentegessünk, bagatellizáljunk, áldozat-hibáztassunk. Ezek a dolgok MIND összefüggnek. Rajtunk is múlik, hogy egy erőszakos, megfélemlítésen és büntetésen alapuló, erősen patriarchális és hierarchikus társadalmat építünk, vagy sem, Rajtunk is múlik hogy asszisztálunk az ilyen társadalmi megnyilvánulásokhoz, mert nem AKARJUK látni, hallani, mi történik, vagy kiállunk magunkért és másokért. Nincsenek a jók meg a gonoszok. Az van, amit te, meg én, meg mindenki tesz vagy nem tesz. Minden egyes nap.

Feuer Yvette

Földi paradicsom ajánló-szinhaz.org

https://szinhaz.org/csak-szinhaz/csak-szinhaz-budapest/2017/11/10/foldi-paradicsom-magyarorszagi-osbemutatot-tart-kv-tarsulat/

ER 10. PÉNTEK, 9:01
Caryl Churchill darabját november 26-án láthatja első alkalommal a hazai közönség a Trafóban Ördög Tamás rendezésében.
Az alkotók ajánlója:
Az idén 10 éves KV Társulat saját, kortárs magyar bemutatói mellett küldetésének érzi, hogy a magyar közönségnek bemutassa a nemzetközi kortárs drámairodalom világhírű szerzőinek itthon még nem játszott műveit. Caryl Churchill színdarabját a magyar nézők Upor László nagyszerű fordításában ismerhetik meg, a darabban szereplő verses betétek pedig Háy János fordításai.
Caryl Churchill: Földi paradicsom (Cloud 9) című darabjának színrevitele magyarországi ősbemutató. A szerző írói személyisége és a darab tematikája pontosan illeszkedik a KV Társulat művészeti koncepciójába. Az 1979-es Földi paradicsom abszurd humorú tragikomédia. Az évszázadokon átívelő családtörténet témája univerzális: a nő és a férfi családban betöltött szerepének kérdését két különböző társadalmi közegbe és korszakba helyezve vizsgálja. Az első felvonás egy brit gyarmaton játszódik a XIX. században, a második az 1970-es években valahol Angliában, de a szereplők ugyanazok – a két felvonás között csak egy generációnyit öregszenek. Látjuk őket egy olyan korban, ahol a családi, társadalmi, nemi szerepek megkérdőjelezhetetlenek – és egy olyanban is, ahol ezek mind szabadon és nyitottan vannak kezelve.
A szereplők személyén, sorsukon és elfojtásaikon keresztül az elnyomás, mint univerzális téma jelenik meg: a darab párhuzamot von a gyarmati rabszolgaság és mondjuk a családon belüli szexuális rabság között. Ezeknek az emberi határhelyzeteknek a feldolgozása, vitatása adja a nem mellesleg szórakoztatóan és végtelen empátiával megírt szöveg erejét. Ahogy a szereplők szenvednek, lázadnak, kitörnek, új életet kezdenek, majd berendeznek maguknak egy új életet: példájukon keresztül házassággal, családdal, tekintéllyel, tradícióval, nemi szerepekkel kapcsolatos, mindannyiunkat érintő, mai napig aktuális kérdések szólalnak meg. A Földi paradicsomban tudatosan és pontos céllal keverednek a nemi szerepek; szerzői utasítás szerint egyes női karaktereket férfi színész játszik és fordítva. Az első felvonásban számtalan szürreálisan komikus helyzet adódik ezekből a shakespeare-i szerepcserékből.
A második rész olyan korban játszódik, ahol a társadalom – elvileg – elfogadóbb és nyitottabb a szexuális identitáskeresés iránt. A szereplők (ebben a részben minden színész a saját nemét játssza) mégis kétségbeesetten keresik különféle formációkkal kísérletezve a működőképes kapcsolatot és ideális családmodellt. A zavarodottság és a magány talán a mában még szomorúbb, mint az első részben. Vajon van remény egy korszerű és működő családmodellt kialakítani, amelynek minden tagja megbecsült és egyenrangú félként vesz részt a közösségben?
A K V Társulat magyarországi ősbemutatója
Caryl Churchill: Földi paradicsom 
Rendező: Ördög Tamás
Ősbemutató: 2017. november 26. 20.00
További előadások: 2017. november 29. 18.00, 2017. december 9. 20.30
Helyszín: Trafó Klub – Trafó Kortárs Művészetek Háza (IX. Liliom u. 41.)
Az előadás 18 éven felüli nézőknek ajánlott.
Fordító: Upor László
Dramaturg: Bíró Bence
A versbetéteket fordította: Háy János
Szereplők: Jászberényi Gábor, Messaudi Emina (e.h.), Schmied Zoltán, Szabó Zoltán, 
Száger Zsuzsa, Terhes Sándor, Urbanovits Krisztina
Produkciós asszisztens: Cseh Adrienn
Látvány: Giliga Ilka-Mucsi Balázs
Rendező: Ördög Tamás

Földi paradicsom ajánló - szinhaz.hu


http://szinhaz.hu/2017/11/09/hogyan_lehet_nonek_es_ferfinak_lenni

Hogyan lehet nőnek és férfinak lenni?

Az idén 10 éves KV Társulat ősbemutatója a nő és a férfi családban betöltött szerepét vizsgálja egy tragikomédián keresztül, a XIX. században egy brit gyarmaton és ma. 
Caryl Churchill: Földi paradicsom (Cloud 9) című darabjának színrevitele magyarországi ősbemutató. Az 1979-es születésű darab abszurd humorú tragikomédia. Az évszázadokon átívelő családtörténet témája univerzális: a nő és a férfi családban betöltött szerepének kérdését két különböző társadalmi közegbe és korszakba helyezve vizsgálja. Az első felvonás egy brit gyarmaton játszódik a XIX. században, a második az 1970-es években valahol Angliában, de a szereplők ugyanazok – a két felvonás között csak egy generációnyit öregszenek. Látjuk őket egy olyan korban, ahol a családi, társadalmi, nemi szerepek megkérdőjelezhetetlenek – és egy olyanban is, ahol ezek mind szabadon és nyitottan vannak kezelve.
Illusztráció (forrás: KV Társulat)
A szereplők személyén, sorsukon és elfojtásaikon keresztül az elnyomás mint univerzális téma jelenik meg: a darab párhuzamot von a gyarmati rabszolgaság és mondjuk a családon belüli szexuális rabság között. Ezeknek az emberi határhelyzeteknek a feldolgozása, vitatása adja a nem mellesleg szórakoztatóan és végtelen empátiával megírt szöveg erejét. Ahogy a szereplők szenvednek, lázadnak, kitörnek, új életet kezdenek, majd berendeznek maguknak egy új életet: példájukon keresztül házassággal, családdal, tekintéllyel, tradícióval, nemi szerepekkel kapcsolatos, mindannyiunkat érintő, mai napig aktuális kérdések szólalnak meg. A Földi paradicsomban tudatosan és pontos céllal keverednek a nemi szerepek; szerzői utasítás szerint egyes női karaktereket férfi színész játszik és fordítva. Az első felvonásban számtalan szürreálisan komikus helyzet adódik ezekből a shakespeare-i szerepcserékből.
A második rész olyan korban játszódik, ahol a társadalom – elvileg – elfogadóbb és nyitottabb a szexuális identitáskeresés iránt. A szereplők (ebben a részben minden színész a saját nemét játssza) mégis kétségbeesetten keresik különféle formációkkal kísérletezve a működőképes kapcsolatot és ideális családmodellt. A zavarodottság és a magány talán a mában még szomorúbb, mint az első részben.
        Caryl Churchill (forrás: KV Társulat)
Vajon van remény egy korszerű és működő családmodellt kialakítani, amelynek minden tagja megbecsült és egyenrangú félként vesz részt a közösségben?
Földi paradicsomot Ördög Tamás állítja színpadra, szereplők: Jászberényi GáborMessaudi Emina(e.h.), Schmied ZoltánSzabó ZoltánSzáger ZsuzsaTerhes Sándor és Urbanovits Krisztina. Caryl Churchill színdarabját a magyar nézők Upor László fordításában ismerhetik meg, a darabban szereplő verses betétek pedig Háy János fordításai. 
Az előadást az alkotók 18 éven felüli nézőknek ajánlják. A Földi paradicsom elsőként november 26-án, majd november 29-én és december 9-én látható a Trafóban.
(Forrás: KV Társulat)

Kapcsolódó cikkek