2018. május 30., szerda

Közhasznúsági jelentés 2017


A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. - (KV Társulat) Közhasznúsági jelentése 2017-es évről


Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft.

Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei u. 76/B., I/7

Adószám 14677414-1-42

Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-09-914787

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft bejegyzésének kelte 2009.02.26

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a 2009.07.20-i Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által hozott határozat értelmében: közhasznú. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. 

Közhasznúsági fokozatot megerősítésre került 2014.06.01 –én a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hozott határozat értelmében.

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. bejegyzését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a következő számon tarja nyílván 01-09-914787.

Ügyvezetők : Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a rá vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával végzi tevékenységét. A Kft. taggyűlése 2018. május 30.-án fogadta el a Kft. 2017. évi beszámolóját és mérlegét.

Forduló nap: 2017. december 31

Beszámolási időszak 2017.01.01– 2017.12.31

Tartalom jegyzék:

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

2. A költségvetési támogatás felhasználása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke.

3. A cél szerinti juttatások kimutatása

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások

5. A 2017-es évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

6. Köszönetnyilvánítás

2. A költségvetési támogatás felhasználása. 

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke, tárgyévi felhasználása

Tárgyévi kimutatás:

-NKA országos forgalmazás: 1000 000Ft
Megítélve, elutalva 2016-ban. A  teljes összeget 2017-es teljesítésekkel, költségekkel elszámoltuk 2017.12. 31-ig

-EMMI Színházi nevelés: 175.000   
Megítélve 2017-ben. A társulat a programot megelőlegezte , teljesítette és elszámolta 2017.12.31-ig
A megítélt összeg késve került elutalásra: 2018.03.14-én

EMMI 2017-es működési támogatás: 6 000 000Ft                             
A teljes összeget teljesítésekkel, költségekkel elszámoltuk 2018.04.15.-ig.

-NKA országos forgalmazás: 1 800 000Ft
2017-ben megítélt és utalt összeg. Ebből 2017-ben felhasznált összeg : 208 800 Ft .  A teljes összeget 2017/18-as teljesítésekkel, költségekkel  együtt  2018 06.30-ig számoljuk el.
-NKA Színházi nevelés: 1.100.000
Megítélve és elutalva 2017-ben. A teljes összeget 2017/18-as teljesítésekkel és költségekkel együtt
2017 07.31-ig számoljuk el.
További 2017-ben megítélt, de tárgyévben nem elutalt és nem felhasznált támogatás:
NKA új produkció: 2.000.000Ft
EMMI Külföldi forgalmazás: 500.000FT

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft a tárgyévben cél szerinti juttatást – díjakat, adományt nem adott. 

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselői (Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina) részére a tárgyévben nem nyújtott juttatásokat . 

5. A 2017-es évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

- A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
- A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 
Az új adatvédelemi szabályzatnak - GDPR  eleget tettünk.

A KV Társulat alapításának 10. jubileumi évében - 2017-ben a következőket valósította meg:

 2017 új  bemutató:
Caryl Churchill: Földi paradicsom kortárs magyarországi ősbemutató: Trafó 2017. november 26.  Rendező: Ördög Tamás

2017 művészeti projekt és workshopok:
- „Ne hagyd magad!”művészeti projekt hátrányos helyzetű csoportnak -Nagyalásony
- Kiállok érted fejlesztő workshop meghívott szakértővel
- Terike&Irén –előkészítő workshop Markó Róbert rendező vezetésével

Repertoárunkon tartottuk:
- a  Függésben c. díjnyertes ifjúsági előadást foglalkozással, amit Budapesten, Szentendrén, Orosházán és Pomázon játszottunk.
-a Kiállok érted c. hiánypótló ifjúsági előadást foglalkozással (Bohócok a láthatáron Csoporttal koprodukcióban) Az előadást a Stúdió K Színházban játszottuk rendszeresen, emellett vidéki helyszíneken (színház, gyermekotthonok) és külföldön (Zenta,Topolya)
-Yasmina Reza:  Egy élet 3x c. előadást havi rendszerességgel játszottuk a Rózsavölgyi szalonban, emellett vidéki helyszíneken.

Előadásaink  továbbra is széles közönségrétegeket szólítottak meg; a gyerek korosztálytól kezdve, tizenéveseken át egészen a felnőttekig.

Társadalmi szerepvállalás 2017-ben:
Pilot projektünk folytatása:
Tovább folytattuk a Kiállok érted  projektünket, amely újító, más szervezet által is követhető és alkalmazható pilot modell. Több terület képviselői –2 színházi csapat (Bohócok,  KVT), és egy civilszervezet (Névtelen Utak Alapítvány) – együtt, egy közösen kidolgozott és összehangolt projektben , 2017-ben is folytatólagosan valósítottuk meg a komplex pedagógiai-színházi és társadalomérzékenyítő programot, melynek témája a kiskorú prostitúció.  A projektben  egyedülálló módon kapcsolódik egybe és épül egymásra a színházi és szociális szakterület munkája. 2017-ben az Esztergomi Javító-Nevelő Intézetben és budapesti Cseppkő Gyermekotthonban is megvalósítottuk  a pilot programot.

2017-ben több hazai partnerintézménnyel, szakmai szervezettel működtünk együtt. konferenciákon és  szakmai napokon vettünk részt.
- „Kliens útja az ellátórendszerben”- Konferencia az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermekjóléti Központ szervezésében; Függésben - 2 előadás érintett gyermekeknek és a szakellátásban dolgozóknak.
- ORFK Bűnügyi Főigazgatóság – Szakmai nap „Az emberkereskedelem veszélyeiről” – Kiállok érted előadás és foglalkozás.
- Freedom Fórum - Konferencia az emberkereskedelemről – meghívott előadás: Kiállok érted
- 2017-ben szoros együttműködésre léptünk a Magyarországi Református Egyház Cigánymissziójával –Kiállok érted előadások.
- 2017-ben Nagyalásonyban  Iskolásoknak és Óvodásoknak tartottunk színházi foglalkozásokat, művészeti projektet önkéntes munkában.

2017-ben Színházi Nevelési programunk keretében 15 különböző budapesti és vidéki intézménybe, és gyermekközösséghez vittünk programot.


Színházi nevelési programunk mentén komoly ifjúsági közönségbázisunk épült ki; az itt elért fiatalok keresik és látogatják előadásainkat, projektjeinket. Sokuk évek óta rendszeres visszatérő vendége újabb és újabb ifjúsági bemutatóinknak.
Honlapunkhttp://kavetarsulat.blogspot.com – 2017-ben is  rendszeresen frissített tartalommal, naprakész információkkal szolgált.. KV  társulat facebook oldala mellett ifjúsági előadásunkhoz külön oldalt készítettünk – kiállok érted ifjúsági előadás .
A társulat tevékenységének hazai sajtó és média megjelenése folyamatos és rendszeres. 2017-ben előadásainkról és a társulatról a kritikák, írott és média interjúk jelentek meg.

Részt vettünk a  FESZ munkásságában,Közönségtalálkozókat szerveztünk, előadásainkat reklámozó spotokat, fotókat készítettünk, szóróanyagokat segédanyagokat nyomtattunk, archiváltuk az előadásokat. A társulat mobilitását 2017-ben erősítettük.  Hosszú távú együttműködéseket indítottunk el. Növeltük színházi nevelési programunk vidéki játszóhelyeinek számát. 
Előadásainkat hazai és külföldi vendégjátékokra, Fesztiválokra hívták. 
Több állandó munkatársat foglalkoztattunk. Önkénteseket és gyakornokokat vontunk be a társulat munkájába.

Előadásszám:50
Teljes nézőszámunk: 3311

A közhasznú jogállás megőrzésének feltételei teljesülnek: 
- Az éves bevétel meghaladja az egy millió forintot 
- A közhasznú tevékenységi ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét

6. Köszönetnyilvánítás

Köszönet minden támogatónknak, önkéntesnek és gyakornoknak, akik 2017-ben segítették közhasznú tevékenységünket.

Közzététel: 2018. május 31.  
- Mérleg
- Kiegészítő melléklet

A Kacsacsőrű Nonprofit Kft. gazdasági könyvelője Török Edina mérlegképes könyvelő.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése