2015. május 30., szombat

Kacsacsőrű Nonprofit Kft. 2014-es Közhasznúsági jelentése

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. - (K. V. Társulat) Közhasznúsági jelentése 2014-es évről


Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft.

Székhely: 1147 Budapest, Lőcsei u. 76/B., I/7

Adószám 14677414-1-42

Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: 01-09-914787

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft bejegyzésének kelte 2009.02.26

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a 2009.07.20-i Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által hozott határozat értelmében: közhasznú. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. 

Közhasznúsági fokozatot megerősítésre került 2014.06.01 –én a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által hozott határozat értelmében.

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. bejegyzését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a következő számon tarja nyílván 01-09-914787. 

Ügyvezetők : Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a rá vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával végzi tevékenységét. A Kft. taggyűlése 2015. május 29.-én fogadta el a Kft. 2014. évi beszámolóját és mérlegét.

Forduló nap: 2014. december 31

Beszámolási időszak 2014.01.01– 2014.12.31 

Tartalom jegyzék: 

1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege 

2. A költségvetési támogatás felhasználása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke.

3. A cél szerinti juttatások kimutatása

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

5. A 2014-es évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

6. Köszönetnyilvánítás2. A költségvetési támogatás felhasználása. 

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke. 

Tárgyévi kimutatás:

 2013-ban megítélt támogatás, részben 2014-es teljesítésekkel:
-EMMI Mobilitás: 400.000 FT
Ebből az összegből 2013-ban felhasználva:   80 320 FT
Ebből az összegből 2014-ben felhasználva: 319.680 Ft
A teljes összeg (2013-as teljesítésekkel, költségekkel és 2014-es teljesítésekkel, költségekkel) 2014. június 30.-ig került elszámolásra.

EMMI 2014-es működési támogatás: 4 000 000Ft
A teljes összeget 2014-es teljesítésekkel, költségekkel elszámoltuk 2015. március 15.-én.

-EMMI Akadálymentesítés: 105 000Ft
Ebből 2014-ben felhasználva 40 000 Ft
A teljes összeg teljesítésekkel, költségekkel 2015. 06.30 –ig   kerül elszámolásra.

 -EMMI külföldi forgalmazás: 530 000 FT
Ebből 2014-ben felhasználva 200 000FT
A teljes összeg teljesítésekkel és költségekkel együtt 2015.06.30-ig  kerül elszámolásra.

-EMMI országos forgalmazás:280 000 Ft
Ebből 2014-ben felhasználva 0 Ft
A teljes összeg teljesítésekkel,költségekkel 2015. 06.30 -ig kerül elszámolásra

- NKA Országos forgalmazás: 900 000Ft
Ebből az összegből 2014-ben felhasználva 0 FT.
A teljes összeg 2015-ös teljesítésekkel, költségekkel 2016.01.05-ig  kerül elszámolásra.

3. A cél szerinti juttatások kimutatása 

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft a tárgyévben cél szerinti juttatást – díjakat, adományt nem adott. 

4. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselői (Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina) részére a tárgyévben nem nyújtott juttatásokat . 

5. A 2014-es évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

- A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra. 

- A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. 
A K.V. Társulat a 2014-ben a következőket valósította meg:

Előadásaink széles közönségrétegeket szólítottak meg; a gyerek korosztálytól kezdve, tizenéveseken át egészen a felnőttekig.
 2014 új koprodukciós bemutatója  kortárs, ifjúsági előadás volt;
A Függésben című darabot állítottuk színpadra Szűcs Zoltán Addictus c. műve nyomán. Koprodukciós partnerünk a Kolibri Színház volt. Bemutató: 2014. november 21. Helyszín: Kolibri Pince
Az ifjúsági előadás és a kapcsolódó feldolgozó foglalkozás havi rendszerességgel műsoron van az évadban.

2014-ben 2 művészeti projektet hoztunk létre;
 A Kézenfekvő Állatmesék c. zenés-bábelőadás kifejezetten a nagyalásonyi iskola és óvoda számára készült. Projekt bemutató: 2014. szeptember 30 Helyszín: Nagyalásony Művelődési Központ.
Anyák napja c. előadásunk pedig  performansz sorozatunk új darabja. Bemutató 2014. május 11. Helyszín: Szentendre, Folt K.

2014-ben repertoárunkon volt a Gardénia, Dermedési Pont, 12 hét, Anyák Napja, Kézenfekvő Állatmesék, és a  Függésben c.előadás.
2014-ben 12 hét c. előadásunk a Legjobb Ifjúsági Előadásnak járó Köznevelési Különdíjban részesült a VII. ASSITEJ Kaposvári Gyermek-és Ifjúsági Biennálén.

A 12 hét c. előadásunk volt a Komáromi Jókai Napok Fesztivál díszelőadása 2014. június 14-én.
2014. szeptember 24-én a Temesvári Csiky Gergely Színház meghívására vendégszerepelt az előadás.

Társadalmi szerepvállalás 2014-ben
2014-ben a társulat társadalmi szerepvállalása új területen mutatkozott meg; a színházi akadálymentesítés jegyében előadásainkat színházi jeltolmács segítségével jutattuk el siket és nagyothalló nézőinkhez. A programba bevont előadások: Dermedési Pont, Függésben.

Ifjúsági és Gyerek Program:
2014-ben a 12 hét, a Fellebbezés és a Függésben c. előadásunkat vontuk be komplex színházi nevelési programunkba,és jutattuk el középiskolás csoportokhoz.
A meglévő együttműködéseink mellett 2014-től új partnerintézményeink: az AKG, a Weöres Sándor Gimnázium, a Pesti Barnabás Szakközépiskola, a Semmelweis Gimnázium, és a Budenz Gimnázium.
Ifjúsági programunk fontos eredménye, hogy minden intézmény, ahol eddig jártunk folytatni a kívánja a velünk való közös munkát. A Zöld Kakas Líceumban és a Vörösmarty Gimnáziumban hosszú távú együttműködés keretében 2017-ig tartunk rendszeresen drámafoglalkozásokat.
Az ifjúsági programunk egyik kiemelt feladata továbbra is a beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdő diákok (Zöld Kakas Líceum) szociális kompetenciáinak, kooperativitásának és kommunikációs készségeinek fejlesztése volt.

2014-ben célzottan a nagyalásonyi  iskola és óvoda számára létrehozott programot – Kézenfekvő állatmesék c. zenés bábelőadás és hozzá kapcsolódó foglalkozások – valósítottunk meg  A színházi nevelési program eljuttatása Nagyalásony társadalmilag elzárt, és hátrányos helyzetű térségébe hiánypótló. A nagyalásonyi térség intézményeivel hosszú távú együttműködést alakítottunk ki, melynek keretében 2017-ig minden félévben drámafoglalkozásokat tartunk az iskolákban és óvodákban. A színházi nevelés folyamatosan biztosítja az óvodás és iskolás gyermekek művészeti-, anyanyelvi-, szociális kompetenciájának fejlesztését, mely a mélyszegénységben, és ingerszegény környezetben élő gyermekek esetében kiemelten fontos feladat.

A K. V. Társulat 2014-ban is kereste az együttműködési lehetőségeket hazai művészeti szervezetekkel, intézményekkel. Nagy hangsúlyt helyeztünk előadásaink vidéki forgalmazására. Továbbra is kerestük a független szférán belüli együttműködési lehetőségeket. 2014-ben új együttműködő partnerünk a Bohócok a láthatáron csoport. Országos forgalmazás keretében működtünk együtt  a  Tatabányai Jászai Mari  Színházzal,a Hévízi Festetics Művelődési Központtal,  és a  szegedi REÖK Palotával .Együttműködtünk hazai és nemzetközi nő szervezetekkel, részt vettünk eseményeiken.

Részt vettünk a  FESZ munkásságában,Közönségtalálkozókat szerveztünk, előadásainkat reklámozó spotokat, fotókat készítettünk, szóróanyagokat segédanyagokat nyomtattunk, archiváltuk az előadásokat. Produkcióinkról teljeskörű információval szolgáló honlapot , facebook oldalt működtetünk. A társulat tevékenységének hazai média megjelenése folyamatos és rendszeres. 2014-ben előadásainkról 16 kritika, interjú, írás jelent meg

A társulat mobilitását 2014-ben erősítettük.  Hosszú távú együttműködéseket indítottunk el. Növeltük színházi nevelési programunk vidéki játszóhelyeinek számát. 
Előadásainkat vendégjátékokra, Fesztiválokra hívták. 
Több állandó munkatársat foglalkoztattunk. Önkénteseket és gyakornokokat vontunk be a társulat munkájába.

Előadásszám:56
Teljes nézőszámunk: 3886

A közhasznú jogállás megőrzésének feltételei teljesülnek: 
- Az éves bevétel meghaladja az egy millió forintot 
- A közhasznú tevékenységi ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét
6. Köszönetnyilvánítás

Köszönet minden támogatónknak, önkéntesnek és gyakornoknak, akik 2014-ben segítették közhasznú tevékenységünket.

Közzététel: 2015 május 30  
- Mérleg 
- Kiegészítő melléklet

A Kacsacsőrű Nonprofit Kft. gazdasági könyvelője Török Edina mérlegképes könyvelő.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése