2010. június 29., kedd

Közhasznúsági jelentés 2009

Közhasznúsági Jelentés 2009

Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft.

Székhely:1147 Budapest, Lőcsei u. 76/B., I/7
Adószám 14677414-1-42
Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 01-09-914787

A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft bejegyzésének kelte 2009.02.26
A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. a 2009.07.20-i Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által hozott határozat értelmében: közhasznú. Közhasznúsági fokozata: közhasznú. A Kacsacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft. bejegyzését a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a következő számon tarja nyílván 01-09-914787. A jogerős bírósági határozat kelte: 2009.07.20

A Kacsacsörű Művészeti Nonprofit Kft. a rá vonatkozó törvények és jogszabályok betartásával végzi tevékenységét. A Kft. taggyűlése 2010. május 22.-én fogadta el a Kft. 2009. évi beszámolóját. Erről jegyzőkönyv készült, megtekinthető a honlapon.

Fordulónap 2009.12.31
Beszámolási időszak 2009.02.26 – 2009.12.31

Tartalom jegyzék:
1. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege
2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3. A költségvetési támogatás felhasználása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása
5. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
6. A 2009-es évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
7. Köszönetnyilvánítás

1 Egyszerűsített éves beszámoló

2 Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás


A Kacsacsőrű Nonprofit Kft 2010 május 22.-én tartott taggyűlésén a társaság 2009.évi beszámolóját és mérlegét elfogadta , mérleg szerinti eredményét 1 156 000 Ft-ot az eredménytartalékba helyezi.


3 A költségvetési támogatás felhasználása. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól kapott támogatások mértéke. Tárgyévi kimutatás.

Támogató neve Támogatott cél Támogatás összege

Nemzeti Kulturális Alap „Szilánkok” munkacímű előadás 800 000 Ft
létrehozása
Fővárosi Önkormányzat „Szilánkok” munkacímű előadás 400 000 Ft
létrehozása

O.K.M K.V. Társulat éves működési 1 500 000 Ft
(pénzügyi lebonyolító: támogatása
Fővárosi Önkormányzat)
__________________________________________________________________________
Támogatás összesen 2 700 000 Ft

4 A cél szerinti juttatások kimutatása
A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft a tárgyévben cél szerinti juttatást – díjakat, adományt nem adott.

5 Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
A Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft vezető tisztségviselői a szervezet működtetését a tárgyévben ingyenesen látták el.

6 A 2009-es évi közhasznú tevékenységről szóló beszámoló
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.A K.V. Társulat a 2009-re tervezett tevékenységeiből a következőket valósította meg:
2009-ben állandó tagokból álló társulattá formálódott
Elkészült a K.V. Társulatot bemutató programfüzet 1000 példányban. Honlapot hoztunk létre, amely naprakész információkat szolgáltat társulatunkról és tevékenységünkről. Honlap: kavetarsulat@blogspot.com
Előadásainkat reklámozó spotokat, fotókat készítettünk, szóróanyagokat nyomtattunk, illetve archiváltuk az előadásokat.
2009-ben rendszeresen tartottunk a társulat tagjai és meghívott vendégei számára tréningeket. Fellebbezés c. előadásunk előkészítéséhez a darab szereplőivel workshopot rendeztünk a MU Színházban.
Elindítottuk az ének, hangképzés és beszédórákat a társulat tagjai számára. Folytattuk és kiterjesztettük 2008-ban elindított ifjúsági programunkat, melynek keretében 5 középiskolával működünk együtt.
A 2009-ben a K.V. Társulatnak 5 új bemutatója volt:
Mika Mylliaho Káosz c. színdarabjának workshop bemutatója 2009.03.16.-án valósult meg, a Nemzeti Színházban a Panodrámával együttműködésben, a tervezett kilenc színésznő részvételével. Aleksis Meaney finn rendező tartotta a workshopot, és rendezte
annak bemutatóját.
„Fellebbezés” (Író-rendező: Száger Zsuzsana -Urbanovits Krisztina ) c. előadásunk bemutatóját 2009.05.30.-án tartottuk a MU Színházban.
Caryl Churchill Hetedik Mennyország c. művének felolvasó színházi bemutatója - a Társulat kortárs felolvasó színházi programjának keretében - 2009.09.30.-án volt a MU Színházban, Göttinger Pál rendezésében. Az előadást meghívták a Kortárs Dráma Fesztiválra.
„Az utolsó néző” c. ( író - rendező: Juhász Kristóf) egész estés performansz előadásunkat 2009.10.18.-án mutattuk be a Tűzraktérben.
„Gombagyökér” c. ( író - rendező: Juhász Kristóf) egész estés „háztartási bábjáték
felnőtteknek” bemutatója, 2009 november 18-án a Fogasházban volt, majd lakásszínház keretében játszottuk tovább a Társulat telephelyén, a Wesselényi u.40 –ben.

2009-ben 26 előadást tartottunk:
„Káosz” workshop bemutató Nemzeti Színház
Megvalósult a „ Kék szív” c. színdarab ( Író: Caryl Churchill, rendező: Gigor Attila ) felolvasó színházi előadásának tovább játszása a MU Színházban
A „ Hetedik Mennyország” c. ( író: Caryl Churchill, rendező: Göttinger Pál) felolvasó színházi előadást két alkalommal adtuk elő a MU Színházban
A „Fürdőszoba” c. előadást további tíz alkalommal játszottuk Thália Új Stúdióban.
„Fellebbezés” c. új bemutatónk továbbjátszása 5 alkalommal valósult meg a MU Színházban.
Bemutattuk az „Utolsó néző” című egész estés performanszot.
A „Gombagyökér” c. szintén tervezeten kívüli „háztartási bábjátékot” 4-szer adtuk elő.

Egyéb szakmai tevékenységek:
A vállalt közönségtalálkozókat teljesítettük. Ezek, főleg a fiatal közönség részvétele miatt nagyon fontos és izgalmas események voltak a társulat életében.
Ifjúsági programunk keretében már a „ Fellebbezés” próbafolyamata alatt felvettük a kapcsolatot több iskolával, 2 alkalommal tartottunk munkastádium bemutatót a Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium növendékeinek.
A bemutatót megelőző műhelymunkával párhuzamosan egy olyan ifjúsági programot dolgoztunk ki, amely több lépcsős rendszerben vonná be a diákokat a színházcsinálás alkotói folyamatába.
Az első lépcső: rendhagyó drámaórák tartása középiskolákban, drámapedagógus felügyeletével. A drámaórákra kiválasztunk egy-egy motívumot előadásunkból (szülők és lázadó kamaszgyerekeik viszonya, az elszakadás, a másság kezelése, szexualitás tinédzser korban, csonka család) amely az óra tematikus vázát alkotja. Erről először beszélgetünk a diákokkal, majd szituációs játékokkal – amelyeket ők játszanak színészi irányítással, vagy a színészek közreműködésével – próbáljuk az egyes helyzeteket, viszonyokat megfejteni és megérteni. A rendhagyó drámaórákkal társulatunk két célja van; segítünk a diákoknak kamaszkoruk fontos és feldolgozatlan problémáival szembesülni, ugyanakkor megpróbáljuk őket észrevétlenül bevonni egyfajta közös színházi alkotómunkába. A megírt jelenetek eljátszása, illetve az azokon alapuló improvizációk alkalmat adnak a fiataloknak az adott problémákkal kapcsolatos érzelmeik, gondolataik eljátszására különböző karakterek bőrébe bújva. Célunk továbbá, hogy a jelenetek utólagos elemzése során fejlesszük és inspiráljuk a gyerekek felismerési, lényeg kiemelési és értelmezési képességét.
A második lépcső: az előadás megtekintése. Az ideális az lenne, hogyha az osztály, vagy drámacsoport akiknek előzőleg a rendhagyó órát tartottuk egy időben tudna eljönni és megnézni az előadást, így a „színház-látogatás” ténylegesen a drámaóra szerves folytatása, egy kidolgozott program következő lépcsője lenne. A diákok közösen figyelhetnék meg, hogy azokat a témákat, helyzeteket, jeleneteket amikkel az órán foglalkoztunk és amikkel ők valamilyen irányba elindultak, hogyan dolgoztuk fel mi az előadásban.
A harmadik lépcső: az előadás után tartott közönségtalálkozó a helyszínen, vagy más egyeztetett időpontban, az iskolában. Egy ilyen kötetlen beszélgetés a diákoknak lehetőséget ad arra, hogy az előadással kapcsolatos kérdéseiket feltegyék, véleményüket szabadon megfogalmazzák. A drámaórán aktívan résztvevők vagy csak megfigyelők is összehasonlíthatják és kielemezhetik - velünk együtt - az előadásban látottakat és az órán történteket. Egy ilyen találkozó tapasztalataink szerint kiváló alkalom arra is, hogy megismertessük őket egy előadás létrejöttének stációival; a darab ötlet megszületésétől, a megíráson keresztül a mű színreviteléig. Fel akarjuk szabadítani a diákok kezdeményező készségét, tudatosítani akarjuk bennük az önkifejezés fontosságát. Inspirálni akarjuk őket arra, hogy bátran és szabadon hozzanak létre önálló társulásokat, melyek keretében megvalósíthatják saját színházi terveiket.
Már a Fellebbezés c. előadásunk próbafolyamata alatt felvettük a kapcsolatot a Janikovszky Éva Általános Iskolával és Gimnáziummal. ( Drámatanárnő: Báthory Mária) A két kamasz szereplőt alakító színésszel és a darab szerzőjével együtt tartottunk drámaórát a diákok részére. Megmutattunk néhány jelenetet az akkor még készülő anyagból, majd utána megkértük a gyerekeket, hogy mutassák meg nekünk az ő „saját verziójukat” az adott témára. Rendkívül erős és változatos improvizációk születtek, amelyeket dvd-re rögzítettünk, utólag kielemeztünk. A diákok ötletei, jelenetei meghatározó inspirációt jelentettek, melyek hatására a darab több jelenetét újragondoltuk.
Továbbra is tarjuk az iskolával a kapcsolatot, folytatjuk a velük való közös munkát.
Emellett megkerestük a Vörösmarty Mihály Gimnáziumot, a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumot és a Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskolát ( a felsorolt iskolák szándéknyilatkozatait mellékeljük ) és további középiskolákat tervezünk bevonni ifjúsági programunkba.
Kispesti Deák … tanulóit elhívtuk a „ Fellebbezésre”, hogy később együtt vitassuk meg a látottakat.
A K.V. Társulat részt vett az évadnyitó Színházi Fesztiválon a „Riportok” c. produkcióval.
A Függetlenek Éjszakáján „ Helyzetjelentés” c. műsorunkkal léptünk fel a MU Színházban.


7 Köszönet a támogatóknak, és mindazoknak akik tárgyévi működésünkhöz nem anyagi segítséget nyújtottak.Budapest 2010. június 28 Száger Zsuzsanna, Urbanovits Krisztina
Kacsacsőrű Művészeti Nonprofit Kft ügyvezetői Közhasznúsági jelentés

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése